Projekti in natečaji

Inovativna pedagogika 1 : 1

Polni naslov projekta:
Inovativna učna okolja podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1 : 1
Obdobje:
 •   od leta 2017 do 2022
Inovativna učna okolja, podprta z IKT, omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko sodobno tehnologijo uporabljamo v podporo učnim strategijam.
Namen projekta je tako premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav, kar že samo po sebi opozarja na izziv preseganja pasivne rabe IKT v šolah.

Šola sodeluje v projektu 1:1 kot implementacijska šola.

Več na povezavi Inovativna pedagogika 1 : 1.

iuo katja

 

Nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

 

 

Naša šola je vključena v program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več na spletnih straneh: Evropska kohezijska politika v Slovenijiwww.eu-skladi.si in Arnes.

Krepitev kompetence podjetnosti – POGUM

Polni naslov projekta:
Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah
Obdobje:
 • 2017 – 2022
Cilj projekta:
 • razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem;
 • opolnomočenje šolajočih s kompetenco podjetnosti.

Kot razvojna šola bomo razvijali celostni model spodbujanja kompetenc podjetnosti in inovativnosti, pri čemer bomo

 • povezovali in nadgrajevali obstoječe prakse, pobude in modele,
 • se učili delovati proaktivno in samoiniciativno,
 • vzpostavljali in zagotavljali čimveč praktičnih izkušenj ter
 • pridobljena znanja aplicirali v prakso.

Kratka predstavitev projekta.

Teden kulturne dediščine 2017, 2018, 2019

2017 – VODA – od mita do arhitekture

2018 – Kjer preteklost sreča prihodnost

2019 – Dediščina # umetnost # razvedrilo

 

Prva zaposlitev

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je spomladi 2019 objavilo javni razpis za izvedbo operacije »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019«, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 do 2020.

Namen projekta:

 • čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov
 • učitelju začetniku zagotoviti možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije,
 • mladim zagotoviti dostopnost do zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

Na  razpis smo se prijavili s projektnim delovnim mestom vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice. Bili smo izbrani in zaposlili mlado vzgojiteljico – pomočnico vzgojiteljice začetnico za obdobje šestih mesecev.

 

Povzetek končnega poročila Prve zaposlitve 2017

 

Bralna pismenost

Štiri zaporedna šolska leta smo se na šoli znotraj samoevalvacijskega procesa ukvarjali z bralno pismenostjo. Dve leti smo posvečali posebno pozornost razumevanju slišane in prebrane informacije, v letu 2014/15 smo poglabljali znanja in uporabnost bralno učnih strategij, v letu 2015/16 pa smo se posebej posvečali doslednosti upoštevanju tako pisnih kot ustnih navodil. Še naprej bomo z dejavnostmi nadaljevali, vendar le-tega ne bomo vodili kot projekt, pač pa kot redno šolsko dejavnost.

Na  osnovi pobude sveta staršev objavljamo povzetek poročila 2014/15 in literaturo ter spletne vire na temo bralno učnih strategij. Želimo si, da bi vam bilo objavljeno gradivo v pomoč.

 

EKO zavest

Nadaljevali bomo s strogim ločevanjem odpadkov. V ta namen bomo izvajali več aktivnosti:
– skrb za urejenost šolskega prostora,
– izobraževanje otrok in kadra,
– vključevanje v lokalne in regionalne akcije v zvezi z odpadki,
– sodelovanje v razpisih v zvezi z odpadki
– recikliranje
– zbiranje
– kartuš, tonerjev
– baterijskih vložkov
– zamaškov

Ob 25-letnici Slovenije

Celotno leto 2016 je posvečeno 25-letnici SLO (ob 25-letnici plebiscita, priznanja SLO, razglasitve neodvisnosti). Šola je že pripravila več dejavnosti, z obeleževanjem obletnice pomembnih dogodkov pa bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2016/17 . Seveda ni pričakovati tako odmevnih akcij, kot je bila postavitev žive zastave pred občinsko stavbo v počastitev dneva državnosti, na katero smo še posebej ponosni. Prav tako smo ponosni na našo brošuro Skriti kotički mojega kraja, v kateri se predstavljajo mladi fotografi s svojimi posnetki zanimivih motivov naše občine.

Polžkov abonma

Polžkov abonma bomo izvajali izmenično v Desklah in Kanalu.
Vpis je pokazal, da je zanimanje izjemno veliko, zato smo ga morali omejiti (pri najmlajših). Abonmaja se bo udeleževalo okoli 120 naših učencev in malčkov iz vrtca.

Požarna varnost in varnost pred elementarnimi nesrečami ter evakuacija

Šola izpolnjuje vse zakonsko predpisane ukrepe za zagotavljanje varnosti. Enkrat letno izvedemo vajo evakuacije, s katero se izpopolnjujemo v veščinah varnega umika iz šolske stavbe za primer nepredvidenih dogodkov.
Poleg izpolnjevanja tehničnih zahtev, skrbimo za takšno vzgojno – izobraževalno delovanje šole, ki bo ob nastanku nevarnih okoliščin tudi dejansko zagotavljalo vsem udeležencem največjo možno varnost.

Šolska shema

V projekt Shema šolskega sadja smo se vključili že v šolskem letu 2009/2010. Tako smo v projektu že od samega začetka. Namen projekta je učencem ponuditi čimveč svežega sadja in zelenjave ekološke pridelave kratkih prehranskih verig, poleg tega pa izvajati različne aktivnosti za zdrav način prehranjevanja.

Več o projektu na spletni strani sheme.

Simbioza

Šola je že vsako leto doslej pristopila k projektu, vendar je vsako leto manj zanimanja občanov. Kljub temu smo sklenili ponudbo obdržati.

Popestrimo šolo in  Spodbujanje kulturnega kapitala

Projektov ne vodimo več. So pa še vedno dostopni prispevki iz preteklih dveh let.

Popestrimo šolo

SKK

Tradicionalni SLO zajtrk oz. dan SLO hrane

Letos bomo obeležili dan SLO hrane oz SLO zajtrk. Organizirali ga bomo v skladu z navodili in priporočili našega ministrstva.

Ustvarjalnice

Potekale bodo v obliki popoldanskih in sobotnih delavnic. Računamo na sodelovanje z društvom upokojencev, gasilci, Salonitom, občino …

Načrtovane delavnice: poklici, punčke iz cunj, novoletne voščilnice, extempore. Z datumi boste seznanjeni naknadno.

Uvajanje e-gradiv v pouk

Pri pouku bomo uporabljali e-.gradiva v največji možni meri in s tem razbremenili starše izdatkov za učbenike (razredna stopnja, MAT, FIZ, TJA, SLO…)

Zdrava šola

Z namenom ohranjanja in izboljševanja telesnega in duševnega zdravja tudi v šolskem letu 2016/17 nadaljujemo s programom Zdrava šola.

Natečaji in razpisi

 Z učenci bom sodelovali na natečajih policije, ZTKO, SLO železnice, Popri, …. Sledili bomo sprotnim objavam natečajev in razpisov.

 

(Skupno 440 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost