DELOVANJE V ČASU OD 1.4. DO VKLJUČNO 11.4.2021

Spoštovani starši!

Včeraj, 29.3.2021, popoldne nas je MIZŠ seznanilo, da se od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 ustavlja javno življenje, s tem pa se zapirajo tudi šole. Pouk bo potekal na daljavo, in sicer po že znanem in ustaljenem načinu:

 • gradiva v spletnih učilnicah,
 • po potrebi pouk v obliki video srečanj.

Šola bo organizirala nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda, katerih starši morajo zaradi narave svojega dela le-to opravljati na delovnem mestu in za otroka potrebujejo nujno varstvo. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

Starše učencev od 1. do 3. razreda prosimo, da preberete svojo elektronsko pošto in uredite vse potrebno za primer nujnega varstva za vašega otroka. Ob tem opozarjamo, da bo na šoli potekalo le varstvo in ne pouk, saj bo pouk potekal na daljavo.

Avtobusnega prevoza ne bo. Za otroke v nujnem varstvu bo organizirana prehrana v skladu z obstoječimi naročili.

NAŠ VRTEC IMA 50 LET!

Na današnji dan, 28.3.1971, je Kanal dobil čisto svoj vrtec!

Zaradi neobičajnih razmer si ne moremo privoščiti klasične obeležitve obletnice, vas pa vabimo k ogledu čudovitih izdelkov in spominčkov, ki so jih zbirale in urejale strokovne delavke vrtca ob pomoči nekaterih drugih zaposlenih, kot tudi že upokojenih sodelavcev in sodelavk.

Na ogled so postavile izložbo v samem središču Kanala, posnetki se bodo prikazovali na zaslonu nasproti gasilskega doma, največ vsebin pa si lahko ogledate na spletni strani vrtca. Že današnji večer si lahko popestrite z ogledom filmov in to kar v udobju lastnega doma!

Ob tej priložnosti iskreno čestitam in se zahvaljujem vsem, ki ste kadarkoli po svojih najboljših močeh in predvsem s svojo vztrajnostjo pripomogli k delovanju našega vrtca.

Ravnateljica

Izbirni predmeti za šolsko leto 2021/22

Spoštovani starši učencev 3. do 8. razreda!

V petek, 19.3.2021, smo vam na elektronske naslove poslali vabilo z navodili, kako urediti izbor izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Rok za oddajo odločitve je potekel včeraj, ugotavljamo pa, da nekateri tega še vedno niste storili.

Lepo prosimo, da najkasneje do torka, 30.3.2021, to storite, saj je informacija pomembna za naše nadaljnje načrtovanje šolskega leta 2021/22.

Hvala!

Vodstvo šole

Sprememba ure pričetka izvajanja jutranjega varstva

Obveščamo vas, da zaradi kadrovske stiske in s strinjanjem staršev, ki ste jutranje varstvo koristili najbolj zgodaj v dnevu SPREMINJAMO uro začetka izvajanja jutranjega varstva. Od vključno srede, 24. 3. 2021, bo jutranje varstvo organizirano od 6.45 ure. Z običajno uro izvajanja (ob 6.30) bomo pričeli takoj po vzpostavitvi ustreznih razmer.

Hvala za razumevanje!

OBVEŠČANJE ŠOLE O OKUŽBI UČENCA

Spoštovani starši!

Zaradi ukrepov, ki jih moramo zavzeti takoj po seznanitvi z okužbo med našimi učenci, poudarjamo, da MORATE o potrjeni okužbi s Covid-19 nemudoma seznaniti razrednika svojega otroka. Pri tem uporabite učiteljev osebni službeni elektronski naslov, ki je objavljen na spletni strani šole, najdete pa ga tudi preko te povezave.

Pojav uši

Pozdravljeni!

Obveščamo vas, da so se na šoli pojavile uši. Prosimo, da ste pozorni pri higieni otrok. Hvala!

ZIMSKE POČITNICE

Dragi učenci!

Verjamemo, da ne boste pozabili, a vseeno vas želimo spomniti, da so v naslednjem tednu zimske počitnice!

Želimo vam, da se v domačem okolju zdaj res sprostite, si spočijete in naberete novih moči za pomladansko obdobje pouka.

V šoli se ponovno vidimo v ponedeljek, 1.3.2021.

Bodite dobro in ostanite zdravi!

Vaša ravnateljica in kolektiv OŠ Kanal

OD PONEDELJKA, 15.2.2021, POUK ZA VSE UČENCE IZVAJAMO V ŠOLI

PROTOKOL RAVNANJA OB PONOVNEM ODPIRANJU OŠ KANAL

Od vključno ponedeljka, 15.2.2021, bomo na naši šoli pouk za vse učence izvajali v prostorih šole. Vse vpletene v ta proces (zaposlene, učence in njihove starše) prosim, da upoštevate navodila, saj bomo le s sodelovanjem lahko vzpostavili tak način življenja in dela, da bomo lahko ponovno zaživeli.

Najpomembnejše vodilo naj bo, da v šolo pridejo le popolnoma zdrave osebe (učenci in zaposleni).

V nadaljevanju besedila je nekaj logističnih navodil (kdo, kam, kdaj, s kom) vezanih na matično šolo v Kanalu, večina besedila pa se vendarle navezuje tudi na podružnično šolo Kal nad Kanalom. Na podružnični šoli vas toliko bolj spodbujamo k odgovornemu ravnanju, saj bo okužba ene osebe lahko povzročila karanteno vseh na podružnici.

I. PRIHOD V ŠOLO

 • Učenci naj v šolo prihajajo čim kasneje in domov odhajajo čim prej po zaključenem pouku. Jutranjega varstva in podaljšanega bivanja se poslužujte le, če res ne gre drugače.
 • Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbijo starši.
 • Pri vstopanju/izstopanju v/iz šolski/ega avtobus/a ali kombi/ja učenci upoštevajo navodila voznika in dežurnega učitelja v šoli.
 • Opomba za vozače na progi Doblar – OŠ Kanal: poslej boste na avtobus lahko vstopali tudi na novem postajališču Doblar križišče ob 7.10.

II. VSTOPANJE V ŠOLO

 • Na matični šoli učenci 1.a vstopajo pri vhodu B, učenci 2.a in 4.a pri vhodu D, učenci 3.a pri vhodu C (sprememba!), učenci od 5. do 9. razreda in uporabniki organiziranih šolskih prevozov pa pri glavnem vhodu A. Na vseh vhodih so napisi, komu so namenjeni.
 • Učenci v stavbo vstopajo sami, brez staršev ali drugih spremljevalcev.
 • Učenci si pred vstopom v šolo nadenejo masko (pokrijejo nosni in ustni predel) in razkužijo roke ali jih nemudoma umijejo z milom.
 • Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo navodila dežurne osebe.
 • Učenca iz šole prevzamejo starši ali druge osebe z urejenim pooblastilom. Pri tem NE VSTOPAJO v šolo, temveč sledijo navodilom, objavljenim na vhodnih vratih šole.

III. MATIČNA UČILNICA

 • Pouk poteka v oddelku. Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, ki jo učenci zapuščajo samo z dovoljenjem učitelja.
 • Šola poleg pouka organizira tudi jutranje varstvo, podaljšano bivanje in varstvo vozačev, kjer se učenci načeloma ne združujejo z učenci drugih oddelkov.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem ni treba nositi zaščitne obrazne maskeobvezno pa je nošenje maske v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. pri vstopu v šolsko stavbo, na poti do svoje učilnice, na poti v sanitarije, ob odhajanju domov, dokler ne izstopite iz šole, ipd.

IV. POUK NA DAN PONEDELJKA, 15.2.2021

 • Učenci v ponedeljek v šolo pridejo pripravljeni za pouk po ponedeljkovem urniku, ki je veljal pred začetkom pouka na daljavo. Nadaljnja navodila prejmejo od učiteljev.

IV.  IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

 • Vsi dosledno upoštevajo vsa higienska priporočila (prihod le zdravih oseb, ustrezna medosebna razdalja, uporaba maske, higiena rok, higiena kihanja in kašljanja), na kar učence dodatno opozarjajo tudi zaposleni na šoli.
 • Odrasli, zaposleni in staršiso morajo nositi masko ves čas v šolskih prostorih.
 • Učenci in zaposleni se ne zadržujejo v skupnih prostorih in se ne združujejo.
 • Učilnice se pogosto zračijo, za približno 5-10 min vsako uro, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, tako da se vsa okna odpre na stežaj.
 • Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

V. PREHRANA

 • Učenci imajo določen urnik za vse obroke prehrane, ki ga morajo upoštevati zaradi preprečevanja stikov.
 • Pripravljene obroke pripravi kuhinjsko osebje, do določenega prostora pa pripelje določeni zaposleni.
 • Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi.
 • Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja in/ali vodi učitelj.

VI. OB SUMU OKUŽBE

 • Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in sledi protokolu za ta primer (evidenca, klic staršev).
 • Nadaljnje informacije staršem po možnosti (če ni zaseden) posreduje zaposleni, ki otroka spremlja od umika iz oddelka.

VII. KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija med starši in učitelji poteka preko elektronske pošte, telefona in/ali video povezave.
 • Na enak način potekajo tudi govorilne ure in roditeljski sestanki.

Vodstvo šole

Nova spletna stran
https://www.os-kanal.si

(Skupno 146.283 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost