VARSTVO in OPB

 

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA (PB)

od 11.30 do 15.55

 Podaljšano bivanje je del razširjenega programa šole. Namenjeno je učencem od 1. do 5. razreda.

Potek:

 • sprostitvene dejavnosti,
 • kosilo,
 • vodene dejavnosti,
 • samostojno učenje,
 • pisanje domačih nalog,
 • popoldanska malica,
 • ustvarjalno preživljanje časa.

Učna ura je ob 13.10 do 14.00.

V času podaljšanega bivanja potekajo tudi interesne dejavnosti. Skupine podaljšanega bivanja bomo združevali vsakokrat, ko se bo število učencev znižala pod normativ. Če otrok odide med podaljšanim bivanjem k interesnim dejavnostim, lahko ne bo utegnil narediti domače naloge. Zato staršem svetujemo, da redno nadzirate obveznosti vašega otroka.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj dovoli predčasen odhod otroka iz PB samo s pisnim dovoljenjem staršev. Tak izhod ni možen med učno uro.

Mentorji zunanjih dejavnosti učence prevzamejo PO učni uri.

Vpis v podaljšano bivanje je potekal spomladi. Občasno obiskovanje PB ni možno.

 

VARSTVO

Jutranje varstvo za 1. razred

 • Jutranje varstvo poteka v prostorih 1. razreda od 6.25 dalje.
  Namenjeno je učencem 1. razreda. Starši učenca vpišejo v oddelek JV1 spomladi za naslednje šolsko leto. Prijavnico dobijo na šoli. Vključitev učenca v oddelek JV1 brez predhodne prijave ni možna.
  Vse morebitne posebne primere starši rešujete s pisno vlogo, ki jo pošljete po pošti ali oddate v tajništvu. Ugoditev teh vlog je odvisna od števila prostih mest v oddelku JV1.
 • Šola zagotavlja varstvo pred poukom za učence, ki prihajajo v šolo s šolskimi prevozi.
  V Kanalu poteka varstvo pred poukom v spodnji avli, v Kalu nad Kanalom pa v vrtcu.

Varstvo vozačev po pouku

Šola zagotavlja varstvo vozačev do prvega šolskega prevoza po zaključku učenčevega pouka (obveznega in razširjenega programa šole). Če učenec odkloni ta prevoz, šola zanj ne zagotavlja varstva in ne prevzema odgovornosti. Prav tako šola ne zagotavlja varstva učencem, ki čakajo na treninge ali druge dejavnosti zunanjih izvajalcev.

Šola tudi ni dolžna zagotoviti varstva učencem iz drugih šolskih okolišev.

Varstvo vozačev poteka praviloma v učilnicah. Razpored je objavljen na oglasni deski šole.

Varstvo po PB

V dogovoru z občino šola lahko organizira varstvo po podaljšanem bivanju, vendar največ do 16.30; na osnovi predhodne pisne najave in proti plačilu staršev. Gre za možnost izrednega varstva za posamezne dneve.

Cena je 2,10 € na prijavljeni dan oz. na zamudo (prevzem učenca po 15.55).

Pisna najava (in morebitna odjava) mora biti oddana v tajništvu vsaj teden dni pred datumom varstva. V primeru učenčeve bolezni odjavo uredite na enak način kot odjavo kosila.

Podlaga za izstavitev računov so pisne vloge staršev, zamude pri učenčevem odhodu domov po zaključku PB ter zapis izredne odjave zaradi bolezni.

 

NADZOR NAD UČENCI PRED POUKOM

Namenjeno je učencem, ki prihajajo v šolo s šolskimi prevozi in se zberejo v šolski avli.
Organiziran nadzor poteka v spodnji avli od prihoda prvega šolskega prevoza do 7.55.

Prosimo, da učenci, ki niso vozači,  prihajajo v šolo ob 7.50 oz. 10 minut pred njihovo prvo uro pouka. Pred to uro zanje ne prevzemamo odgovornosti.

(Skupno 1.355 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost