PREDSTAVITEV ŠOLE

OŠ Kanal je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki ima v svoji sestavi centralno šolo v Kanalu, dve podružnični šoli, od katerih je ena v mirovanju, in vrtec v Kanalu ter na dislokaciji v Kalu nad Kanalom.

Šola v Kanalu deluje v današnji stavbi od leta 1962. V šolski kroniki za šolsko leto 1962/63 je zapisano:
»Za šolo Kanal, lahko rečemo, da se začenja v tem letu novo obdobje njenega poslovanja, ker je bilo 17. septembra 1962. svečano otvoreno novo šolsko poslopje…«

Od tedaj se je marsikaj spremenilo. Takrat je imela šola več podružnic (Ročinj, Lig, Avče, Vrhavč, Kal nad Kanalom, Levpa, Zavrh-Testeni), danes poteka pouk le še na podružnici v Kalu nad Kanalom, ki pa je vmes tudi nekaj let mirovala.

Leta 1962 je OŠ Kanal obiskovalo 462 učencev v dveh izmenah, leta 1976 469 učencev, petnajst let pozneje 404 učenci, od tega na štirih podružnicah 68. V letošnjem letu je na šoli 255 učencev, od teh 10 na podružnici v Kalu.

Kaj pa vrtec?

Istočasno kot je rasla nova šola v začetku šestdesetih, so se v kraju pojavljale tudi potrebe po institucionalnem varstvu predšolskih otrok. Resnejše priprave na gradnjo vrtca ob osnovni šoli so se pričele leta 1968. Marca 1971 je naša šola tudi uradno odprla vrata 62-im predšolskim otrokom v novem vrtcu ob šoli. V šolskem letu 2013/14 smo stavbo vrtca temeljito prenovili, dogradili in jo energijsko sanirali. Tako smo se konec junija 2014 vselili v praktično popolnoma nov vrtec.

Število otrok v vrtcu je po posameznih letih močno variiralo. Tako je letos v predšolsko vzgojo vključenih 110 otrok v sedmih skupinah, od katerih je ena v Kalu nad Kanalom.

Osnovna šola Kanal si že od vsega začetka prizadeva doseči prostorske, infrastrukturne in strokovne standarde na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, ki veljajo v Sloveniji in Evropi. Sledimo dosežkom tako pedagoških kot drugih znanosti. Želimo si tudi v korak s sodobno tehniko in tehnologiji. Nenehno si prizadevamo, da našim otrokom in učencem  zagotavljamo enake ali vsaj podobne pogoje za pridobivanje znanja in dostopa do informacij kot jih imajo njihovi vrstniki drugje po Sloveniji. To pa je včasih zelo težka naloga.
Naša šolska stavba je stara več kot 50 let. V šoli smo v tem času posodabljali učilnice, pridobili telovadnico in kuhinjo, uredili sodobno knjižnico. 9.9.1997 je bil položen temeljni kamen za novo športno dvorano, ki je bila predana namenu naslednjo pomlad. Spomladi 2010 smo pridobili tehnično učilnico z delavnico, računalniško učilnico in več kabinetov za individualni pouk. Navedene prostore smo težko čakali in smo jih zelo veseli. Prav tako smo se dve leti pozneje veselili odprtja večnamenskega prostora v bivši stari telovadnici.

Za naše najmlajše je bilo leto 2014 posebno leto, saj smo se 23.6.2014 vselili v prenovljen vrtec. Še posebej smo ponosni na novo športno igralnico in smo veseli, da so vsi malčki v eni stavbi.

Na šoli je potrebno še veliko postoriti, predvsem z vidika energijske učinkovitosti, a to je za naš zavod res velik zalogaj, zato pričakujemo, da se bo te sanacije lotila naša ustanoviteljica – Občina Kanal ob Soči.

Poleg zagotavljanja materialni pogojev skrbimo tudi za ugodno učno-vzgojno in delavno klimo. Gojimo dobre odnose med vsemi subjekti vzgojno-izobraževalnega dela ter skrbimo za kvaliteto vzgojno-izobraževalnega procesa. Že skoraj tri desetletja izvajamo diferenciacijo in učno pomoč šibkejšim ter nadgradnjo znanja uspešnejšim učencem, skoraj dvajset let računalniško opismenjevanje, smo ena izmed 43-ih šol v Sloveniji, ki smo vstopili v 9-letko v prvem letu, mad prvimi smo pristopili k uvajamo prvega tujega jezika v 2. razred, lotevamo se projektov, timskega dela, sodelovalnega učenja…

V zadnjih letih posebno pozornost posvečamo razvoju kompetenc kreativnosti, samoiniciativnosti, sodelovanja, izkustvenega učenja ter oblikovanju in spoštovanju vrednot.

Skupaj z ustanoviteljem in starši stremimo k temu, da bi naši malčki in učenci zapuščali naš vrtec in šolo zadovoljni; da bi znali in zmogli do največje mere izrabiti svoje potenciale, da bi bili sposobni vključiti se v nadaljnje izobraževanje, da bi znali delovati v skupnosti in ceniti to, kar jim starši in strokovni delavci naše institucije dajemo.

(Skupno 2.005 obiskov, današnjih obiskov 4)
Dostopnost