Spoštovani starši!

Obvestili ste nas, da ste v petek, 11.9.2020, prejeli sporočila (sms ali elektronsko sporočilo) s strani eAsistenta, ki vam je ponujal svoje storitve. Pod sporočilom je bila podpisana OŠ Kanal.

Najprej naj se vam iskreno zahvalim, da ste nas o tem obvestili, saj bi mi za ta dogodek lahko izvedeli le preko zaposlenih, ki so istočasno tudi starši naših učencev oz. bi stvar ostala neopažena s strani vodstva.

Že v petek smo kontaktirali eAsistenta, izvedeli pa tudi, da se je zadeva pripetila tudi na drugih šolah. Danes smo z omenjenega podjetja dobili dopis za starše, v katerem pojasnjujejo svoj način delovanja. Dopis bomo predstavili na Svetu staršev.

Sporočamo vam, da šola teh sporočil ni pošiljala, temveč vas je kontaktiralo podjetje samo. OŠ Kanal storitve eAsistenta uporablja od leta 2014, ko smo z njimi podpisali pogodbo. Od takrat so podatki o naših učencih shranjeni v podatkovni bazi tega podjetja – tam je podjetje vaše kontaktne podatke črpalo. Menimo, da ni prišlo do vdora v sistem ali do našega neprimernega posredovanja vaših podatkov njim.

V šolskem letu 2019/20 je Svet staršev na svojem prvem sestanku dne 3.10.2020 obravnaval predlog učiteljskega zbora OŠ Kanal, da storitev eAsistenta staršem ne ponujamo. Svoje mnenje smo utemeljili z argumenti:

  • menimo, da za uspešno izvajanje vzgoje in izobraževanja potrebujemo sodelovanje staršev in s tem neposredni stik z njimi,
  • menimo, da morajo učenci ohraniti ali se naučiti prevzemanja odgovornosti za svoje obveznosti in
  • menimo, da morajo otroci imeti možnost samostojno prenašati informacije staršem.

Svet staršev je na svojem zasedanju soglasno podprl predlog učiteljskega zbora, zato smo ravnali v skladu s tem.

Na podlagi sporočil z dne 11.9.2020, se je veliko staršev odločilo za vklop različnih paketov, ki jih eAsistent ponuja. Sklepamo, da  je k temu pripomoglo stanje šolanja na daljavo v lanskem šolskem letu, pa tudi podpis šole pod sporočilom.

Dejstvo je, da šola eAsistenta uporablja za beleženje pretežnega opravljenega pedagoškega dela, da eAsistent staršem (odvisno od izbranega paketa) omogoča dostop do službene pošte vseh strokovnih delavcev šole in še marsikaj. Na šoli ne moremo vplivati na to, katere pakete ste/boste starši izbrali, saj je to povsem vaša odločitev. Če torej želite naročiti storitve eAsistenta, to lahko storite. Če ste si premislili glede tega ali paketa, ki ste ga izbrali, pa prosimo, da se obrnete na podjetje samo (v sporočilu so vam navedli svoje kontakte).

V vodstvu šole obžalujemo, da je do tega dogodka prišlo, saj je povzročil nemalo slabe volje in zmede. Zaposleni na OŠ Kanal smo vse od lanskega šolskega leta intenzivno delali na vzpostavitvi boljšega sistema za izvajanje pouka na daljavo. V ta namen smo pripravili spletne učilnice, za učence oblikujemo šolske račune (AAI identitete), načrtujemo izvedbo dni dejavnosti za učence, da se čim prej računalniško opismenijo, pripravljali smo seznam službenih elektronskih naslovov naših zaposlenih, nakupili prenosne telefonske številke za nujno vzpostavljanje telefonskih stikov med morebitnim poukom na daljavo in še veliko drugega.

Trudimo se, da pouk izvajamo ne glede na neštete ovire, ki se nam postavljajo na poti in skrbimo predvsem za dobro vaših otrok. Verjamemo, da naš trud in delo prepoznavate kot dobronameren, zagotovo pa vedno obstajajo možnosti za izboljšave.

Želim vam vse dobro in vas lepo pozdravljam!

Barbara Kragelj Jerič

Ravnateljica

Pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z varnostnimi kodami za potrditev istovetnosti in kontaktnih podatkov

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost