Prosti čas

 

Dragi učenci, spoštovani starši!

Na spletni strani šole smo ustvarili novo rubriko z naslovom Prosti čas.

V njej boste našli številne koristne napotke, kako poskrbeti za svoje zdravje, kje prebrati kaj zanimivega.

 

Spoštovani starši in učenci!

 

Čeprav smo vsi v teh dneh obremenjeni z najrazličnejšimi zadevami in smo se znašli v težki, popolnoma nepoznani situaciji, vas prosimo, da nam z vašim sodelovanjem omogočite, da kljub trenutnim razmeram na naši šoli dobro začrtamo delo tudi za naslednje šolsko leto. Zaradi zaprtja šol se je namreč ustavil tudi postopek izbire izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.

Pred zaprtjem šol so nekateri učenci že prejeli opise ponujenih izbirnih predmetov ter prijavnice. Ker tega niso prejeli vsi, smo tako opise predmetov in prijavnice skupaj z navodili oz. priporočili objavili na spletnem naslovu http://www.os-kanal.si/izbirni/.

Prosimo vse učence od 3. razreda do vključno 8. razreda in njihove starše, da si opise ponujenih izbirnih predmetov natančno preberete ter skupaj sprejmete odločitev o izbiri teh predmetov za naslednje šolsko leto. Starši učencev od 3. do 5. razreda izpolnite prijavnico za neobvezne izbirne predmete, starši učencev od 6. do 8. razreda pa izpolnite prijavnice tako za neobvezne izbirne predmete kot za (obvezne) izbirne predmete. Skenirane prijavnice nato pošljite na naslov psiholog@os-kanal.si najkasneje do torka, 31.3.2020. V kolikor doma nimate skenerja, pa vas prosimo, da vse podatke iz prijavnice prepišete v vsebino vašega elektronskega sporočila in pošljete na isti naslov.

Ob zaključku postopka bodo učenci prejeli obvestilo o tem katere predmete bodo obiskovali naslednje leto. Upamo, da bomo takrat to lahko opravili že osebno, ker bo epidemije konec in otroci spet v šoli.

Veliko zdravja vam želimo.

Pouk na daljavo

 

Spoštovani starši!

Preverite, če ste dobili po elektronski pošti podatke za dostop do spletnih učilnic.
Če niste, sporočite na podpora@os-kanal.si

Zaradi velike obremenitve vseh sistemov, ki omogočajo delo na daljavo, prihaja do občasnih motenj. Priporočamo, da gradiva za naslednji dan prenesete (vsaj večino) v popoldanskem oz. večernem času, ker takrat sistemi niso tako obremenjeni. Učitelji jih bomo objavili najkasneje do 15. ure.

Želimo vam čim manj zapletov ter uspešno učenje na daljavo.

Spoštovani starši!

 

Veseli me, da izkazujete visoko skrb in pripravljenost na šolsko delo v času, ko ne moremo izvajati rednega pouka. Sporočam vam, da se vodstvo šole vse dni intenzivno pripravlja na izvajanje pouka na daljavo, ki ga bomo pričeli v ponedeljek, 23.3.2020.

Menimo, da je napočil čas, da na situacijo začnemo pripravljati tudi vas.

Zavedamo se, da je veliko šolskih pripomočkov ostalo v šoli, zato bodo pri pripravi gradiv učitelji to vzeli v obzir. Navodila in gradiva boste prejemali v spletni učilnici, prvi korak v tej smeri pa boste lahko storili jutri, ko boste na elektronski naslov enega od staršev prejeli podatke za vstop v spletno učilnico.

Dragi starši, čez noč boste postavljeni v vlogo učiteljev svojih otrok. Predlagamo vam, da se na to pripravite:

  • razmislite, kako boste logistično pristopili k stvari, posebej, če imate več otrok. Oblikujte urnik dostopanja do računalnika in urnik, ko boste otrokom na razpolago za pomoč.
  • Ne glede na starost otroka spremljajte njegovo delo. Ne verjemite na besedo, da je vse opravil. Naj vam pokaže zapis. Vztrajajte pri tem, da delo opravi po svojih najboljših močeh. Če le ne gre za velike količine besedil, vztrajajte pri tem, da otrok snov prepiše, četudi imate doma tiskalnik. Otroci rabijo vaje za fino motoriko, možgani rabijo dražljaje.
  • Sledite nalogam, ki jih bodo pripravljali učitelji, seveda pa lahko dneve otrokom popestrite tudi z dodatnimi vsebinami.
  • Poskrbite, da so otroci tudi fizično aktivni, a da se ne družijo. Telovadite doma. Šolanje na daljavo ne pomeni presedeti 8 ur pred ekrani – daleč od tega!

Strokovni delavci smo vam na voljo – na daljavo. Prosim vas, da si v tem času NE IZPOSOJATE šolskih pripomočkov od drugih družin in prav tako ne posojate svojih. Fotografirajte gradivo in ga pošljite.

Če boste naleteli na težave ali pa imeli idejo za boljši način dela, nas, prosimo obvestite. Vse predloge bomo pretehtali in glede na možnosti uporabili.

Še naprej naj vaša prvotna skrb ostane zdravje.

Srečno!

Barbara Kragelj Jerič
Ravnateljica

Spoštovani!

 

Če kdaj, je zdaj prišlo do izraza, kako različne so slovenske šole. Verjamem, da vas različni pristopi k nastali situaciji begajo. Nekateri odobravate ravnanje ene šole, drugi druge. Menim, da s hitenjem in sprejemanjem preuranjenih odločitev ne bomo pripomogli k kakovostni rešitvi problema.

Na naši šoli smo se v petek odločili zapreti šolo in vrtec, ker je to bilo urgentno stanje, navodilo MIZŠ pa enoznačno. Vse nadaljnje ukrepe glede izvajanja pouka lahko in tudi moramo sprejemati počasneje in po temeljitem premisleku.

Včeraj, 15.3.2020, smo ravnatelji dobili nasvet MIZŠ, naj ta teden še ne izvajamo pouka na daljavo. Glede na navodila z dne 13.3.2020 in splošno zmedo me ne preseneča odločitev nobenega ravnatelja – vsak je odločitev sprejemal glede na situacijo in stanje v svoji šoli, predvsem pa tehnične in kadrovske zmožnosti – zato nekatere šole pouk izvajajo že danes.

Na OŠ Kanal bomo s poukom na daljavo pričeli v ponedeljek, 23.3.2020. Učenci naj do takrat postorijo to, kar smo zapisali v prvem navodilu, saj že samo utrjevanje snovi ni preprosta stvar, zagotovo pa lahko svoje znanje pri večini predmetov izboljšajo. Torej tudi naši učenci imajo nekaj dela, ne?

Strokovni delavci šole se pripravljamo na izvajanje pouka na daljavo, v obzir pa bomo vzeli čim več morebitnih omejitev naših učencev (dostop in znanje pri uporabi svetovnega spleta). Prosim vas, da redno spremljate našo spletno stran, kjer vas bomo seznanjali z novostmi.

V razmislek le še tole: cel svet trenutno trepeta pred nevarnostjo. Če je tako strah odrasle in tako panično reagiramo na situacijo, si lahko predstavljate, kako stresna je za otroke? Morda na prvi pogled ne kažejo pretirane skrbi, a svetujem vam, da si vzamete čas za pogovor z njimi. Tako, mimogrede, boste verjetno ugotovili, da je vašega otroka grozljivo strah morebitne okužbe ali celo izgube ljubljenega. Izkoristite čas tudi za pogovor o aktualnih dogodkih. Poskusite jim dati občutek varnosti. Bodite jim v zgled in ne kršite pravil, saj jih s tem učite razmišljanja “zame pravila ne veljajo” in “meni se to ne bo zgodilo”. Nič od tega ni res.

Poskrbite za svoje zdravje in zdravje nas vseh ter vzgajajte svoje otroke, tokrat na temo skrbi za zdravje in tako posameznikove kot družbene odgovornosti.

 

Barbara Kragelj Jerič
Ravnateljica

NUJNO VARSTVO OTROK: PREDŠOLSKI DO VKLJUČNO 5. RAZREDA

 

Spoštovani!

Na podlagi včerajšnje okrožnice MIZŠ smo se z Občino Kanal ob Soči in Civilno zaščito dogovorili o načinu izvajanja nujnega varstva otrok v občini Kanal ob Soči v času izrednih razmer.

Starše naših vrtčevskih otrok in učencev do vključno 5. razreda obveščamo, da bomo v prostorih vrtca Kanal izvajali nujno varstvo otrok. V nujno varstvo se lahko vključijo otroci staršev, ki boste v času izrednih razmer na delovnem mestu nepogrešljivi. V tem primeru od svojega delodajalca pridobite potrdilo in nam ga prinesite. Otroke lahko do 19.3.2020 vključujemo brez potrdila (še vedno ob dejstvu, da ste v takem poklicu), po tem datumu to ne bo mogoče.

Sporočilo za nujno varstvo pošljite na elektronski naslov barbara.kragelj.jeric@os-kanal.si. V njem navedite ime in priimek otroka, njegovo starost, predvidene ure prihoda in odhoda ter podatke o starših (imena, zaposlitve in kontakt).

Glede na resnost situacije vas prosimo, da se nujnega varstva resnično poslužite samo v primerih, ko drugače ne gre. V varstvo bomo sprejemali samo (vsaj navidez) zdrave otroke (pred vstopom v stavbo jim bomo izmerili telesno temperaturo).

Barbara Kragelj Jerič
Ravnateljica OŠ Kanal

Spoštovani starši!

 

Na podlagi ODREDBE O PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI (povezava) vas obveščamo, da bo v času od vključno 16.3.2020 pa do preklica (predvidoma do 29.3.2020) zavod OŠ Kanal zaprt. To pomeni, da v tem času ne bomo izvajali dejavnosti za otroke in učence naše matične šole in vrtca, kot tudi ne podružnične šole in vrtca.

V situaciji, ko država razglasi epidemijo in izredne razmere, je absolutno prvotnega pomena zdravje ljudi. Starši, prosimo, poskrbite za to, da se otroci čim bolj zdravo prehranjujejo, dovolj spijo in pijejo, ter skrbijo za svojo higieno. Ključno je tudi, da čim več časa preživijo na svežem zraku. Upoštevajte navodila o izogibanju šibkejšim, pa tudi sicer druženju z ljudmi.

Nekatere šole se bodo v tem času poslužile poučevanja na daljavo, mi pa bomo iz objektivnih dejstev k situaciji pristopili nekoliko drugače.

Dejstvo je, da nimajo vsi naši učenci možnosti dostopa do svetovnega spleta, kjer bi lahko dobivali gradiva za delo. Prav tako je v posameznem gospodinjstvu več otrok, računalnik pa le eden. Ocenjujemo tudi, da bi za samostojno opravljanje šolskega dela preko spleta učenci tega morali biti vešči, kar pa mnogi niso. Nepošteno se nam zdi v tem primeru zanašati na starše.

Svojim učencem priporočamo, da v času zaprtja šole ponavljate snovi, ki ste jih v letošnjem šolskem letu že obravnavali pri pouku. Čas lahko izkoristite za urejanje zapisov in drugih šolskih potrebščin. V obilici časa, ki ga imate zdaj na voljo, se lahko odločite tudi za opravljanje bralne značke, čeprav se ob začetku šolskega leta nanjo niste prijavili.

Če imate dostop do spleta in ustrezno znanje, lahko na medmrežju poiščete številne vsebine in gradiva za utrjevanje znanja (branje, računanje, angleščina, kolesarski, itd.).

Predvidevamo, da bo v obdobju po zaključku zaprtja šol nastopilo obdobje intenzivnega ocenjevanja znanja. Navodila glede tega še pričakujemo.

Prosimo vas, da spremljate našo spletno stran, kjer vas bomo seznanjali s spremembami in morebitnimi dodatnimi navodili. Hkrati vas nagovarjamo, da informacije, ki jih z naše spletne strani dobite, delite z drugimi starši, ki dostopa do spleta morda nimajo.

Za razumevanje in veliko stopnjo potrpežljivosti se vam najlepše zahvaljujemo. Vsem želimo, da iz trenutne situacije izidemo močni in zdravi.

Barbara Kragelj Jerič

Ravnateljica OŠ Kanal

Vpis v srednje šole

 

Obveščamo vas, da bo zaradi izrednih razmer rok za prijavo v srednje šole premaknjen na kasnejši datum. Srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti oziroma razgovorov s kandidati za vpis v športne oddelke, bodo te aktivnosti izvedle kasneje.

Razgovori pri psihologinji se bodo predvidoma izvedli ob vrnitvi učencev v šolo.

O vseh spremembah vas bomo obveščali sproti.

Športna in večnamenska dvorana

 

Spoštovani uporabniki športne in večnamenske dvorane OŠ Kanal!

Obveščamo vas, da bosta od vključno petka, 13.3.2020, zaprti športna in večnamenska dvorana na OŠ Kanal. Ureditev velja do preklica.

 

(Skupno 141.481 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost