POUK NA DALJAVO IN TEHNIČNA OPREMA

Spoštovani starši!

Od vključno ponedeljka, 19.10.2020, do vključno petka, 23.10.2020, bomo za učence predmetne stopnje (6., 7., 8. in 9. razred) izvajali pouk na daljavo. O tem, ali bo pouk na daljavo potekal tudi po jesenskih počitnicah, vas bomo obvestili takoj, ko bomo z odločitvijo MIZŠ seznanjeni mi.

Veseli smo, da lahko povemo, da so spletne učilnice OŠ Kanal, učitelji in tudi učenci zdaj veliko bolje pripravljeni za delo.

Na podlagi pomladanske izkušnje izvajanja šole na daljavo smo na šoli zagotovili nekaj opreme, ki jo bomo lahko izposodili učencem za aktivno udejstvovanje pri pouku na daljavo. Če se vaša družina sooča s težavami zaradi pomanjkanja opreme, predlagamo, da nas o tem obvestite na elektronski naslov podpora@os-kanal.si.

Barbara Kragelj Jerič
Ravnateljica

Pešbus

 

Podporo in materiale za izvedbo Pešbusa in Bicivlaka nudi IPoP – Inštitut za politike prostora v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Evropski teden mobilnosti je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Galerija slik

 

POJAV UŠI

Pozdravljeni!

Sporočamo vam, da smo med učenci ponovno zaznali pojav uši. Starše naprošamo, da ravnate v skladu navodili NIJZ o naglavnih ušeh. Hvala!

ZAŠČITNE MASKE V ŠOLI IN VRTCU KANAL OD 21.9.2020

Pozdravljeni, otroci, učenci in starši!

Od ponedeljka, 21.9.2020, se bomo v vrtcih in šolah obnašali po (ponovno spremenjenih) pravilih, ki jih je Vlada RS sprejela v petek 18.9.2020 ob 21h. Svojo odločitev je zapisala v Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki ga je v Uradnem listu RS objavila še isti dan. Odlok je pričel veljati v soboto, 19.9.2020.

Za lažje ustrezno ravnanje navajamo izvlečke odloka in priporočil NIJZ, usklajene s situacijo na našem zavodu (v vrtcu in šoli) po katerih se moramo vzgojno-izobraževalni zavodi ravnati. Pri vsakem je navedena povezava, od kod izhaja.

V zavodu OŠ Kanal (matična šola in vrtec, podružnična šola in vrtec, vse pripadajoče površine) od vključno 21.9.2020 gledeuporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (v nadaljevanju zaščitna maska) velja:

Zaščitnih mask ni treba uporabljati [UR 124/2020, 2257: 3. člen] in [Priporočila NIJZ]:

  • predšolskim otrokom,
  • vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic pri neposrednem delu z otroki,
  • učencem od 1. do vključno 6. razreda, ko so v svojih učilnicah,
  • učiteljem pri poučevanju od 1. do vključno 6. razreda, če je pri dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2m medosebne razdalje
  • učencem od vključno 7. do 9. razreda, če je pri dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5m medosebne razdalje

Uporaba zaščitne maske je v zavodu OŠ Kanal obvezna v vseh prostorih in na vseh pripadajočih zunanjih površinah:

  • za vse zaposlene (z izjemo prej naštetih v določenih situacijah) na OŠ Kanal,
  • za vse obiskovalce (vsi starši in vsi drugi obiskovalci – vsi vstopajo samo po dogovoru in se vpisujejo v evidenco).

[UR 124/2020, 2257: 2. člen]

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na vseh zunanjih površinah (igrišče, dvorišče, vrt, parkirišče), če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. [UR 124/2020, 2257: 2. člen]

Naše učilnice v veliki večini primerov niso dovolj velike, da bi zahtevane razdalje lahko zagotavljali, zato

prosimo, da učenci v šolo prihajajo z maskami, v nadaljevanju učnega procesa pa jih bodo uporabljali v skladu z učiteljevimi navodili.

Šola ima sicer še nekaj mask na zalogi (priskrbeli smo si vse, kar nam je pripadalo), a te zaloge hitro kopnijo zaradi učencev, ki maske pozabljajo (pa jih želijo uporabljati in zato ponje pridejo k nam) in zaradi učencev, ki jih v obolelem stanju umikamo iz učilnic ter napotujemo domov. Priporočamo okoljsko bolj prijazno ravnanje: uporabo svojih pralnih zaščitnih mask ali podobnih pripomočkov.

Barbara Kragelj Jerič, ravnateljica

POJASNILO GLEDE EASISTENTA

Spoštovani starši!

Obvestili ste nas, da ste v petek, 11.9.2020, prejeli sporočila (sms ali elektronsko sporočilo) s strani eAsistenta, ki vam je ponujal svoje storitve. Pod sporočilom je bila podpisana OŠ Kanal.

Najprej naj se vam iskreno zahvalim, da ste nas o tem obvestili, saj bi mi za ta dogodek lahko izvedeli le preko zaposlenih, ki so istočasno tudi starši naših učencev oz. bi stvar ostala neopažena s strani vodstva.

Že v petek smo kontaktirali eAsistenta, izvedeli pa tudi, da se je zadeva pripetila tudi na drugih šolah. Danes smo z omenjenega podjetja dobili dopis za starše, v katerem pojasnjujejo svoj način delovanja. Dopis bomo predstavili na Svetu staršev.

Sporočamo vam, da šola teh sporočil ni pošiljala, temveč vas je kontaktiralo podjetje samo. OŠ Kanal storitve eAsistenta uporablja od leta 2014, ko smo z njimi podpisali pogodbo. Od takrat so podatki o naših učencih shranjeni v podatkovni bazi tega podjetja – tam je podjetje vaše kontaktne podatke črpalo. Menimo, da ni prišlo do vdora v sistem ali do našega neprimernega posredovanja vaših podatkov njim.

V šolskem letu 2019/20 je Svet staršev na svojem prvem sestanku dne 3.10.2020 obravnaval predlog učiteljskega zbora OŠ Kanal, da storitev eAsistenta staršem ne ponujamo. Svoje mnenje smo utemeljili z argumenti:

  • menimo, da za uspešno izvajanje vzgoje in izobraževanja potrebujemo sodelovanje staršev in s tem neposredni stik z njimi,
  • menimo, da morajo učenci ohraniti ali se naučiti prevzemanja odgovornosti za svoje obveznosti in
  • menimo, da morajo otroci imeti možnost samostojno prenašati informacije staršem.

Svet staršev je na svojem zasedanju soglasno podprl predlog učiteljskega zbora, zato smo ravnali v skladu s tem.

Na podlagi sporočil z dne 11.9.2020, se je veliko staršev odločilo za vklop različnih paketov, ki jih eAsistent ponuja. Sklepamo, da  je k temu pripomoglo stanje šolanja na daljavo v lanskem šolskem letu, pa tudi podpis šole pod sporočilom.

Dejstvo je, da šola eAsistenta uporablja za beleženje pretežnega opravljenega pedagoškega dela, da eAsistent staršem (odvisno od izbranega paketa) omogoča dostop do službene pošte vseh strokovnih delavcev šole in še marsikaj. Na šoli ne moremo vplivati na to, katere pakete ste/boste starši izbrali, saj je to povsem vaša odločitev. Če torej želite naročiti storitve eAsistenta, to lahko storite. Če ste si premislili glede tega ali paketa, ki ste ga izbrali, pa prosimo, da se obrnete na podjetje samo (v sporočilu so vam navedli svoje kontakte).

V vodstvu šole obžalujemo, da je do tega dogodka prišlo, saj je povzročil nemalo slabe volje in zmede. Zaposleni na OŠ Kanal smo vse od lanskega šolskega leta intenzivno delali na vzpostavitvi boljšega sistema za izvajanje pouka na daljavo. V ta namen smo pripravili spletne učilnice, za učence oblikujemo šolske račune (AAI identitete), načrtujemo izvedbo dni dejavnosti za učence, da se čim prej računalniško opismenijo, pripravljali smo seznam službenih elektronskih naslovov naših zaposlenih, nakupili prenosne telefonske številke za nujno vzpostavljanje telefonskih stikov med morebitnim poukom na daljavo in še veliko drugega.

Trudimo se, da pouk izvajamo ne glede na neštete ovire, ki se nam postavljajo na poti in skrbimo predvsem za dobro vaših otrok. Verjamemo, da naš trud in delo prepoznavate kot dobronameren, zagotovo pa vedno obstajajo možnosti za izboljšave.

Želim vam vse dobro in vas lepo pozdravljam!

Barbara Kragelj Jerič

Ravnateljica

Pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z varnostnimi kodami za potrditev istovetnosti in kontaktnih podatkov

OPOZORILO

Spoštovani!

Nekaj staršev nas je obvestilo, da so danes prejeli obvestilo z eAsistenta (sms ali elektronsko pošto), pod katerim pa je podpisana OŠ Kanal. Obveščamo vas, da mi te storitve nismo naročili in da niti ne načrtujemo uvedbe takih stikov. Svetujemo vam, da na sporočilo ne odgovarjate in da ne naročate nikakršnih storitev.

Z eAsistentom poskušamo vzpostaviti kontakt in odpraviti težavo. Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Ravnateljica

RODITELJSKI SESTANKI IN PREVENTIVNI UKREPI

Spoštovani starši!

V preteklih dneh smo vas seznanili z dejstvom, da bomo na naši šoli roditeljske sestanke organizirali na šoli. S tem smo naredili korak naproti vsem tistim staršem, ki bi se videokonference le stežka udeležili in na njej aktivno sodelovali.

Zaradi nepredvidljivosti situacije (zdi se, da je le vprašanje časa, kdaj bo oddelek naše šole moral pričeti s poukom na daljavo) hitimo z izvedbo roditeljskih sestankov. Opazili ste, da so nekateri istočasno, a prepričani smo, da se boste z nekaj dobre volje v domačem krogu lahko organizirali, v najslabšem primeru pa se o vsebinah pozanimali pri starših sošolcev vaših otrok.

Vlada RS je na seji 3.9.2020 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. V njem je v 1. členu navedeno, da sta pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru obvezna uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok, da pa se ta odlok ne uporablja za vzgojno-izobraževalne zavode, ker se tam uporablja priporočila NIJZ. Priporočila NIJZ se spreminjajo tedensko, šole pa smo s strani MIZŠ prejele navodilo, da jih moramo upoštevati v največji možni meri.

V primeru udeležbe na roditeljskem sestanku si torej razkužite roke in si nadenite masko. Pogovarjali se bomo o vsebinah in načinu našega dela v trenutnih razmerah, ne pa o ukrepih, ki nam jih (ne)nalagajo za to pristojne institucije.

Prosimo, razumite in podprite nas pri naših prizadevanjih, da za naše učence vzpostavimo varno okolje, v katerem bomo lahko opravljali predvsem svoje delo: poučevali in vzgajali. Ni nam lahko, a ne bomo zlahka obupali, z vašim sodelovanjem pa bo celoten proces tekel še bolje.

Ravnateljica

Pojav uši

Spoštovani!

Obveščamo vas, da so se na šoli pojavile uši. Starše in učence naprošamo, da ravnate v skladu z navodili NIJZ. Hvala!

Ravnateljica

Nova spletna stran
https://www.os-kanal.si

(Skupno 146.282 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost