ORGANI UPRAVLJANJA

USTANOVITELJICA

Ustanoviteljica OŠ Kanal je Občina Kanal ob Soči.

ZAVOD UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat (2017 – 2021).

Svet šole sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja (Risto Djurič, Stanislav Kos, Vida Zimic)
  • pet predstavnikov šole (Mira Gerbec, Urška Humar Bajt, Veronika Konjedic, Tanja Koren, Mateja Strnad)
  • trije predstavniki staršev (Nataša Bucik Ozebek, Milan Galič, Miha Stegel)

Predsednica sveta zavoda je pedagoška delavka Mateja Strnad

SVET STARŠEV

Je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Vsak oddelek ima svojega predstavnika, preko katerega se starši aktivno vključujejo v delo šole.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, razredniki.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš Osnovne šole Kanal zajema KS: Kanal, Avče, Levpa, Kal, Ročinj-Doblar, Srednje-Kambreško in Lig.

 

(Skupno 1.129 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost