Moja izkušnja s šolanjem na daljavo je bila dobra, saj mi je bilo delo na daljavo ljubše od dela v šoli. To pa zato, ker sem za šolo lahko delala ob kakršnem koli času. Trudila sem se delati čim bolj po urah kot v šoli, saj se mi je drugače zavleklo cel dan.

Pouk je potekal tako, da so nam učitelji poslali snov na spletno učilnico, mi pa smo morali prepisati in rešiti dane naloge. Potrudila sem se, da sem naloge rešila samostojno, če česa nisem znala, sem vprašala sošolke ali pa podatke poiskala na spletu ali v knjigah. Večinoma sem snov razumela, težave sem imela le pri predmetih, kot so kemija in matematika, saj so mi ti predmeti že nasploh težji od drugih. Ocenjevanja so potekala tako, da smo morali izdelati plakat, napisati seminarsko nalogo ali spis. S tem nisem imela težav. Pri nekaterih predmetih smo imeli ocenjevanje kviza, katerega smo morali rešiti v določenem času. Plakate in domače naloge smo poslikali in jih poslali učiteljem po elektronski poti, da so nam jih ocenili. Razredne ure so potekale na Zoomu, kar pa mi ni bilo najbolj všeč, ker mi kamera računalnika ni delala najbolje.

Na splošno sem imela največ težav z računalnikom, saj sem imela večkrat onemogočen dostop do interneta, sicer pa mi je bilo šolanje na daljavo zelo všeč.

Špela Pičulin, 9. a

Moja izkušnja s šolanjem na daljavo je bila zanimiva.

Zbudil sem se ob 8. uri. S šolskim delom sem pričel uro kasneje. Najprej sem na spletni učilnici pregledal, koliko dela bom imel. Začel sem z nalogami, za katere sem sklepal, da mi bodo vzele največ časa. Pri snoveh, ki so se mi zdele nerazumljive, sem opravil nekaj vaj za boljše razumevanje. Vaje sem običajno opravil takoj po kosilu. Delo sem si razporedil tako, da sem imel popoldan čas zase. Pri določenih predmetih me je motilo to, da so bila navodila občasno meni nerazumljiva. Šola na daljavo mi je bila všeč, a zelo težko sem se spravil k delu. Pri ocenjevanjih mi je ustrezalo, da niso bila zahtevna. Na začetku šolanja na daljavo smo dobivali ogromno dela, proti koncu pa je bilo dela manj.

V času šolanja na daljavo mi je manjkala družba. Občasno mi je bilo dolgčas.

Kristjan Lipičar, 9. a

Zaradi pandemije korona virusa smo imeli spomladi pouk na daljavo.

Moje šolanje na daljavo je potekalo tako, da sem vsak dan vstajala okoli devete ure zjutraj. Ko sem dobila energijo za delo, sem pripravila vse pripomočke, ki sem jih potrebovala in odprla Arnes učilnico. Zaporedje predmetov sem si razporedila sama, glede na to, kateri predmet mi je ljubši in sem vedela, da ga bom lažje opravila. Naloge, ki smo jih morali oddati do datuma, sem naredila sproti, z drugimi pa zavlačevala nekaj dni. Ko se mi je teh nabralo, pa sem porabila ves dan, da sem jih opravila. Aplikacijo Zoom smo uporabljali le za razredne ure, a bi si jo želela še za določene predmete, pri katerih sem potrebovala razlago. Pri domačih nalogah smo si sošolke in sošolci večkrat pomagali, ker nekaterih nismo razumeli.

Če se šolanje na daljavo še kdaj ponovi, bi bila vesela, saj mi je bil tak pouk všeč. Predlagala bi nekaj sprememb v spletni učilnici in zmanjšanje števila domačih nalog.

Katja Škrlec, 9. a

Sredi marca nas je vse zelo presenetila neznana bolezen. Nismo pričakovali, da bo virus ohromil naša življenja. Z novim načinom šolanja smo se soočali tudi učenci Osnovne šole Kanal. 

Na začetku se mi je vse zdelo zelo zabavno. Vesel sem bil, da bomo imeli pouk na daljavo. Virus pa ni bil tako nedolžen, kot smo prvotno mislili in je bila kmalu razglašena pandemija. Postalo nam je jasno, da se v šolo ne bomo vrnili kmalu.

Začel se je pouk na daljavo. Potreboval sem kar nekaj časa, da sem spoznal in razumel potek dela. Naloge, snov in druge obveznosti sem opravljal sproti. Včasih mi nalog ni uspelo narediti zaradi veliko dela, ki smo ga imeli vsak dan. Pri pouku na daljavo mi je bilo najbolj všeč, da sem lahko vstal, kadar sem hotel, razen za teste oz. zoom, da sem ocene pridobil na lažji način kot v šoli in da sem bolje spoznal tehnologijo (računalnik). Negativna stran dela na daljavo je bila, da sem moral sam predelati snov, da je bilo več snovi kot v šoli in da se nisem mogel srečevati s sošolci.

Šola od doma je bila zame dobra in slaba izkušnja, ampak bi vseeno raje izbral navaden pouk v šoli.

Benjamin Mugerli, 9. a

Mentorica Zvonka Cigoj

(Skupno 170 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost