0,5% DOHODNINE – NE VEČ V NAŠ ŠOLSKI SKLAD

Spoštovani donatorji svojega dela dohodnine!

S strani Ministrstva za finance smo bile šole seznanjene, da namenitev dela dohodnine za donacije ureja 142. člen Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in naslednji; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), po katerem lahko davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije namenijo do 0,5 % dohodnine, odmerjene po ZDoh-2, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, enemu ali več upravičencem do donacij. Upravičenci do donacij iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz tega člena. Za nevladne organizacije se štejejo tiste nevladne organizacije, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, status nevladne organizacije v javnem interesu.

V Uradnem listu RS, št. 140/20 je bil objavljen Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020, katerega sestavni del je seznam upravičencev do donacij za leto 2020, katerim lahko davčni zavezanci, rezidenti Republike Slovenije namenijo del dohodnine. Šolskega sklada zavoda Osnovne šole Kanal oz. Sklada 05 – ustanove za družbene naložbe, ki je te posle urejal za naš zavod, ni med njimi.

V skladu z zapisanim vas torej obveščamo, da naš Šolski sklad ne more biti prejemnik sredstev iz tega vira, zato predlagamo, da svoj del dohodnine namenite drugim organizacijam.

Tudi v prihodnje pa bomo veseli vseh vaših prispevkov, ki nam jih lahko nakažete na naš transakcijski račun. Z vsemi sredstvi skrbno ravnamo in jih preudarno porabljamo za izboljšave zavoda, tako vrtca kot šole.

Barbara Kragelj Jerič

Ravnateljica

NADALJEVANJE IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO

Pozdravljeni, dragi učenci in starši učencev naše šole!

Zdaj vemo, da bomo pouk na daljavo izvajali še dva tedna. Način dela bo načeloma ostal enak, o morebitnih spremembah pa vas bodo sproti seznanjali razredniki in predmetni učitelji.

Učitelji naše šole se dnevno sestajamo na videokonferencah, kjer spremljamo delo učencev. Skrbimo za to, da imamo stike z vsemi, da pomagamo tistim, ki se znajdejo v kakršnihkoli težavah in bomo s tem tudi nadaljevali. Verjamemo, da je v takih časih medsebojno povezovanje ključno, ohranjanje medsebojnih stikov pa nujno.

Prav z namenom ohranjanja odnosov naši razredniki izvajajo redne videokonferenčne ure oddelčnih skupnosti (razredne ure). Udeležba na teh videokonferencah ni obvezna, je pa močno zaželena. To je čas, ko razrednik spremlja splošno počutje in delo učencev določenega razreda in o njih poroča ostalim učiteljem in vodstvu šole. Veliko težav in izzivov smo na ta način že uspeli odpraviti.

V prvem tednu izvajanja pouka na daljavo (tako na predmetni, kot na razredni stopnji) smo videokonferenčne oddelčne skupnosti izvajali vsak dan, od vključno 16.11.2020 pa jih bomo enkrat tedensko OB TORKIH po sledečem urniku:

 Ura pričetka videokonference
1.a9.30
2.a10.30
1.,2.k8.30
3.a9.00
4.a11.00
5.a10.00
5.b10.00
6.a8.00
6.b8.00
7.a8.30
7.b8.30
8.a9.00
9.a9.30

PRIHAJA TUDI OCENJEVANJE ZNANJA

Spoštovani starši!

Zaradi podaljšanega izvajanja pouka na daljavo bodo naši učitelji pričeli tudi z izvajanjem ocenjevanja znanja. Pri tem nujno potrebujemo vaše sodelovanje.

Učitelji se bodo novim razmeram prilagodili po svojih močeh oz. glede na možnosti, ki jih imajo pri posameznem predmetu. Tu, dragi starši, pa nastopite vi. Čeprav je stvar zoprna, pa staršem ponuja priložnost, da s svojim vedenjem v teh situacijah otroke učimo izjemno pomembne vrednote: POŠTENOSTI. Vsekakor pri ocenjevanju znanja podpiramo vašo prisotnost, ki pa naj bo pasivna. Bodite v istem prostoru, a ne sodelujte. Umaknite se proč od računalnika ali tablice in opazujte otroka, pomoč ponudite pa SAMO V PRIMERU TEHNIČNIH TEŽAV. Tokrat imate priložnost OPAZOVATI ocenjevanje znanja, ni pa vam dovoljeno vanj posegati. Na ta način bo vaš otrok pridobil kakovostno povratno informacijo o svojem znanju, vi pa edinstven vpogled v otrokovo delovanje pod pritiskom. Če boste to izkušnjo pravilno uporabili, boste pri otroku prepoznali težave, ki se mu pod stresom porodijo in mu lahko svetovali, kako naj ravna v bodoče.

Z željo, da se situacija čim prej vrne v normalno stanje, vas lepo pozdravljam!

Ravnateljica

NAGOVOR RAVNATELJICE OB PRIČETKU IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO ZA VSE OSNOVNOŠOLCE

Dragi učenci, spoštovani starši!

Z jutrišnjim dnem bomo v skladu z navodili MIZŠ pričeli izvajati pouk na daljavo za vse osnovnošolce. Nihče od nas si tega ni želel: ne otroci, ne starši, ne učitelji, ne vodstva šol. Pouk na daljavo je trenutno naše dejstvo in želimo si, da bi ga izpeljali s sodelovanjem vseh vpletenih.

Pri redni obliki izvajanja pouka je aktivnost učenca enako pomembna kot dejavnost učitelja, pri pouku na daljavo pa se bo tehtnica predvsem na področju odgovornosti prevesila na učenca oz. njegove starše. Učitelji se zavedamo, da je to izjemno težka naloga, saj vemo, kakšne napore dnevno vlagamo v dodatno motivacijo in spodbujanje učencev za njihovo delo. Vsekakor bomo s tem nadaljevali, a pri pomanjkanju osebnega stika boste, hočeš nočeš, ta del morali v veliki meri nase prevzeti učenci in starši.

Na izvajanje te oblike pouka smo se temeljito pripravljali. Opremili smo se z nekaj kosi opreme, pridobivali tehnična znanja, prečesavali učne načrte in se veliko pogovarjali o izzivih takega načina dela ter njihovih možnih rešitvah. Učiteljski zbor OŠ Kanal se je na to obliko pouka deloma pripravljal vse od poletja, se vsak dan videokonferenčno sestajal v obdobju izvajanja pouka na daljavo za predmetno stopnjo, v preteklem tednu (podaljšanih počitnic za učence) pa prav tako vsak dan videokonferenčno iskal možne zaplete in rešitve zanje. Vsi upamo na čim krajše obdobje izvajanja pouka na daljavo, potrudili pa se bomo po svojih najboljših močeh, da bo tudi takšno sprejemljivo.

Med našimi učitelji je veliko posameznikov, ki imajo svoje otroke med najmlajšimi učenci. Glede na kraj bivanja se nekateri šolajo na naši šoli, drugi v svojem domačem kraju. Vsem nam je skupno to, da iz osebne izkušnje zelo dobro vemo, kako se v domači hiši občuti opravljanje svojega dela na daljavo, spremljanje svojih otrok z njihovimi šolskimi obveznostmi in vodenje gospodinjstva. V svojih vrstah imamo tudi veliko učiteljev, ki so se rabe sodobnih tehnologij za izvajanje pouka morali priučiti v zelo kratkem času. Resnično je pomembno, da veste, da se v situaciji, ki je nismo izbrali sami, trudimo po svojih najboljših močeh. 

Zaposleni na OŠ Kanal si želimo, da bi naši uporabniki v nas videli kolektiv, ki se zaveda svoje odgovornosti in skuša predvsem dobro opraviti svoje delo. Lepo prosimo, da nas pri tem podprete. Kontaktirajte nas, če imate predloge za boljše rešitve, saj bomo vsako pretehtali in jo po možnosti uporabili. Kontaktirajte nas, če potrebujete pomoč. Sporočite nam, v čem smo dobri, da bomo s tem lahko nadaljevali. Če bomo v teh razmerah sposobni delovati kot enotna skupnost, kjer vsak posameznik prispeva po svojih najboljših močeh, lahko iz te situacije izidemo močnejši. Predlagam, da stisnemo zobe in se ne predamo malodušju.

Ne glede na to, kako odrasli dojemamo aktualne razmere, se moramo zavedati pomena našega ravnanja za otroke. Nujno je, da jim v teh časih stojimo ob strani, jim razlagamo stvari, spodbujamo njihova vprašanja in razmišljanja, usmerjamo njihove dejavnosti v pozitivni smeri in skrbimo za njihov nadaljnji razvoj. Ne obnašajmo se, kot da je vse v redu in bo hitro mimo, ker tega ne vemo in ne obnašajmo se, kot da prestajamo katastrofo, ki prinaša konec sveta. Prilagodimo se razmeram in naredimo najboljše možno, predvsem pa vsak dan znova zagotovimo svojim otrokom, da so varni in ljubljeni.

NAVODILA ZA PRIČETEK IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO NA DAN 9.11.2020

1. Redna srečanja z razredničarkami

Za učence razredne stopnje bomo v prihajajočem tednu videokonferenčno srečanje z razredničarko izvajali vsak dan po sledečem urniku:

10.00 oddelek 1.a

10.30 oddelek 2.a

11.00 oddelek 1.,2.k

11.30 oddelek 3.a + 3.k

12.00 oddelek 4.a + 4.k

12.30 oddelka 5.a in 5.b

Za učence predmetne stopnje bomo videokonferenčne oddelčne skupnosti, kot smo jih že izvajali v tednu od 19. do 23.10.2020, izvajali enkrat tedensko, na dan torka, po sledečem urniku:

8.00 oddelka 6.a in 6.b

8.30 oddelka 7.a in 7.b

9.00 oddelek 8.a

9.30 oddelek 9.a.

Povezave in navodila za udeležbo na videokonferenci vam bodo poslale razredničarke oz. jih boste videli v spletnih učilnicah. Ta srečanja bodo namenjena zgolj ohranjanju medsebojnih stikov, tako med razredničarkami in učenci, kot tudi učenci samimi. Podajanje snovi ne bo potekalo preko videokonferenc, ker niso zanesljive v smislu dostopnosti vsem v enaki kakovosti. Namesto tega bodo učitelji gradiva pripravljali v drugih oblikah: datotekah, spletnih aplikacijah in v najboljšem primeru v glasovnih posnetkih razlage snovi.

2. Izvajanje pouka

Učitelji bodo gradiva za pouk objavljali dnevno, zato jih boste že danes, 8.11.2020, po 15. uri lahko prevzeli in si jih shranili. Če bo pouk na daljavo trajal dlje, bodo gradiva za ponedeljek objavljena na dan petka, najkasneje do 15h.

Opozarjamo, da obstaja možnost tehničnih težav že jutri, ker nismo prepričani, da bo slovensko spletno omrežje zmoglo obremenitve, ki se nam obetajo. Če pride do tega (nedelovanje učilnic), vas prosimo za veliko mero strpnosti in potrpežljivosti, saj tudi mi ne bomo mogli prispevati k odpravljanju napak. V tem primeru počakajte in se čez čas poskusite ponovno prijaviti.

3. Tehnična podpora in pomoč

V primeru kakršnihkoli tehničnih težav (pomanjkanje opreme, neznanje pri uporabi, nedostopnost gradiv), pišite na podpora@os-kanal.si. Ta naslov uporabljamo kot vstopno točko za težave tehnične narave, računalničarka pa po potrebi zadevo posreduje tudi drugim zaposlenim.

4. Prehrana

Z nastopom pouka na daljavo so vsi učenci od šolske prehrane odjavljeni. Prijavljeni so le tisti, ki ste jih (ali jih boste) prijavili do ponedeljka, 9.11.2020 do 8h. Prijave zbiramo za ves teden. Vsi tisti, ki ste se naročili na PREVZEM brezplačnega ali plačljivega toplega obroka, prosimo, da spremljate našo spletno stran, kjer bomo v ponedeljek, 9.11.2020 med 8.00 in 9.00 objavili prevzemna mesta in čas dostave nanj.

Vodstvo šole

BREZPLAČNI TOPLI OBROK IN PLAČLJIVA PREHRANA

Obveščamo vas, da imate tudi v času izvajanja pouka na daljavo možnost PREVZETI brezplačen topli obrok.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge
za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred
otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi
učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Na brezplačni topli obrok se lahko prijavite s klicem na telefonsko številko 05 39 81 600 ali na 031 733 496 do ponedeljka, 9.11.2020, do 8.00.

Učenci se lahko naročijo tudi na PREVZEM plačljivega šolskega kosila. Tudi ti se morajo prijaviti na zgoraj omenjeni način.

Prevzemna mesta in časi prevzema kosil bodo objavljeni v ponedeljek, 9.11.2020, ko bodo znane lokacije odjemalcev. Posode za transport hrane smo zaenkrat zagotovili na šoli v sodelovanju z Občino Kanal ob Soči.

Ravnateljica

NUJNO VARSTVO UČENCEV OD 1. DO 5. RAZREDA

Obveščamo vas, da lahko za učence od 1. do vključno 5. razreda organiziramo nujno varstvo v času izvajanja pouka na daljavo od vključno 9.11.2020 dalje. Starši, ki to varstvo potrebujete, morate svojega otroka prijaviti v tajništvu šole vsaj en dan prej na telefon 05 39 81 600 ali na elektronski naslov tajnistvo@os-kanal.si.

Opozarjamo vas, da nujno varstvo lahko koristite starši otrok, ki ste zaposleni v poklicih, nujnih za delovanje države (zdravstvo, gasilci, nega starejših, policija) in to lahko izkažete s potrdilom delodajalca. Potrdilo morata predložiti oba starša ali skrbnika, dostavite ga prvi dan, ko otroka pripeljete v varstvo.

Prosimo vas, da o nujnosti varstva temeljito razmislite, saj bo za otroke istočasno potekal pouk na daljavo, ki pa ga bomo za otroke v našem varstvu le stežka izvajali – naši učitelji bodo namreč opravljali delo na daljavo, medtem ko bodo otroke varovali drugi delavci šole.

Ravnateljica

LICENCE Office 365 A3 ZA UČENCE

Obveščamo vas, da smo na šoli za svoje učence uspeli pridobiti nekaj licenc Office 365 A3. Učenec se s to licenco na domačem računalniku lahko prijavi v oblak (https://o365.arnes.si/ ). Nato lahko uporablja shrambo OneDrive, z oblaka pa si lahko prenese namestitveno datoteko, s katero namesti programe zbirke Office (Word, Excel, PowerPoint…) na svoj računalnik. Uporablja lahko tudi druga orodja (seznam vseh si lahko ogledate tukaj).

Starše učencev OŠ Kanal, ki bi omenjeno licenco želeli pridobiti, prosimo, da pišete na podpora@os-kanal.si.

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Rezultati šolskega tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni v šolskem letu 2020/21

Bronasta priznanja iz znanja o sladkorni bolezni prejmejo:

Vita Božič, 8.a
Kim Dugar, 8.a
Timotej Križman, 8.a
Jernej Leban, 8.a
Tilen Stanič, 8.a
Gašper Grm, 9.a
Nives Leban, 9.a
Kristjan Lipičar, 9.a
Nik Zajec , 9.a

 

Na državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni so se uvrstili:

Jernej Leban, 8.a
Nives Leban, 9.a
Kristjan Lipičar, 9.a

 

ČESTITAMO!

Mentorica
Marina Seyoun

 

PODALJŠANJE JESENSKIH POČITNIC DO 6.11.2020

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdalo sklep o spremembi šolskega koledarja za šolsko leto 2020/21. Ključna sprememba je, da so jesenske počitnice, ki so bile načrtovane za čas od 26. do 30.10.2020, podaljšane do vključno 6.11.2020.

O nadaljevanju izvajanja pouka boste seznanjeni takoj, ko bomo informacije prejeli mi.

Pazite nase,

vaša ravnateljica

JESENSKE POČITNICE IN POUK POTEM

Dragi učenci, spoštovani starši!

V soboto, 24.10.2020, država začasno ugaša veliko večino javnega življenja. Določene inštitucije bodo še delovale, a obstaja velika možnost, da bomo po jesenskih počitnicah pouk na daljavo izvajali tudi za naše najmlajše učence.

Prosim vas, da spremljate spletno stran šole. Obvestila o načinu izvajanja pouka bodo objavljena takoj, ko bomo organizacijo dela na šoli uredili na podlagi uradnih sklepov in navodil.

Če po jesenskih počitnicah (ali kasneje) resnično pričnemo z izvajanjem pouka na daljavo, svetujemo, da se držite naslednjega:

  • Otrokom pomagajte in jih učite vstopanja v spletne učilnice, kot tudi opravljanja in oddajanja nalog. Predvsem učenci prvega triletja so premajhni, da bi do spleta dostopali sami. Podatke za dostop ste že prejeli in ponovno prosimo, da jih čim prej preskusite.
  • Zabeležite si kontakte učiteljev, ki bodo objavljeni v spletnih učilnicah. V primeru težav boste tako z njimi lahko vzpostavili stik. Dosegljiva bo tudi svetovalna služba in ravnateljstvo.
  • Upoštevajte priporočila in navodila glede varne rabe interneta (pripravili so jih Arnes, Zveza aktivov svetov staršev Slovenije in Logout):
  • Seznanite se s šolskimi pravili in orodji, ki jih šola uporablja za izvedbo pouka na daljavo.
  • Za videokonference uporabljajte le aplikacije in spletne storitve, ki jih je odobrila šola.
  • V primeru, da otrok uporablja kamero, poskrbite za nevtralno ozadje, zameglitev ozadja ali uporabo interaktivnega ozadja. (Po možnosti skrijte svoje stanovanje.)
  • Prostor za videokonference naj bo določen (če se otrok premika po stanovanju z vklopljeno kamero ali mikrofonom, razkrije zasebno okolje, zajame druge družinske člane, ipd. Otroke še posebej opozorite, da mobilnih telefonov ali tablic ne nosijo na stranišče ali v kopalnico).
  • Snemanje pouka na daljavo in učiteljev ni dovoljeno, če za to ne pridobimo izrecnega dovoljenja. Če želi nekdo snemati video prenos, kjer nastopa učitelj, mora vnaprej pridobiti njegovo dovoljenje, če pa so vključeni tudi drugi učenci, je treba pridobiti dovoljenje vseh otrok in njihovih staršev. Pri pridobivanju dovoljenja in hrambi posnetkov je potrebno upoštevati slovensko zakonodajo in priporočila Informacijskega pooblaščenca.

Želim, da veste, da imate na naši strani vedno sogovornika. Čeprav na daljavo, pa se lahko povežemo in sodelujemo. Naloga odraslih je, da svojim otrokom zagotovimo občutek varnosti in topline. V obdobju omejenih stikov še pogosteje objemimo svoje najbližje in primimo v svoje roke te otroške roke, ki resnično daleč najbolj potrebujejo prav nežen človeški dotik in pogled iz oči v oči.

Bodite dobro, pazite nase in na svoje najdražje vam želim

Barbara Kragelj Jerič

Ravnateljica

MEDSEBOJNO FOTOGRAFIRANJE, SNEMANJE IN MOREBITNO RAZPOŠILJANJE POSNETKOV

Prosimo, da ste naši učenci in starši posebej pozorni na to obvestilo. Zaznali smo, da nekateri učenci snemajo (lahko samo zvok, lahko tudi sliko) videokonference ali posnamejo fotografijo sodelujočih, te pa potem razpošiljajo med svoje prijatelje in znance. Opozarjamo vas, da je to početje nezakonito.

Šola se je za namen izvajanja pouka na daljavo temeljito pripravila tudi na področju spletne varnosti. Delujemo na osnovi odloka vlade in kjer je to potrebno, privolitev staršev.

Učenci in starši NIMATE DOVOLJENJA ostalih udeležencev izobraževanja oz. njihovih staršev za tako početje, zato svetujemo, da se z otroki o tem pogovorite in takšno ravnanje poskušate preprečiti. Na kratko: otroci v naših dejavnostih sodelujejo, nimajo pa pravice nikogar slikati/snemati in še manj to kamorkoli naprej pošiljati.

(Skupno 128.286 obiskov, današnjih obiskov 42)